Centar za kulturu Danilovgrad

Jačanje kapaciteta Bibilioteke “Mihailo Miho Vuković”, Upotreba programske opreme COBISS3

01-03-2024

Kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija-početni kurs, održan je od 19.02. do 23.02. 2024. u prostorijama COBISS centra na Cetinju. Kurs je pohađala Vesna Kovač, bibliotekarka iz Biblioteke ,,Mihailo Miho Vuković“, koja posluje u sklopu Centra za kulturu Danilovgrad.

Program kursa sastojao se iz sljedećih segmenata:

▪️ COBISS3 osnovna uputstva (korisnički interfejs, priključivanje, korisnička podešavanja interfejsa za katalogizaciju)
▪️ priprema na katalogizaciju
▪️ COMARC/B format
▪️ kreiranje zapisa od početka
▪️ privremeno pohranjivanje zapisa
▪️ unos posebnih znakova
▪️ rad u editoru zapisa (dodavanje polja, potpolja, indikatora, konverzija slova…)
▪️ uvid u priručnik COMARC/B
▪️ ostali postupci katalogizacije.

Kurs je namijenjen bibliotekarima (sa visokom školskom spremom) koji se obučavaju za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga).


Polaznici kursa bili su bibliotekarke/i iz Biblioteke Vojske Crne Gore iz Danilovgrada, Biblioteke Filozofskog fakulteta iz Nikšića, gradskih biblioteka iz Podgorice, Danilovgrada i Bara, kao i Nacionalne biblioteke Crne Gore.

Licencirali predavač iz Nacionalnog COBISS centra Crne Gore, mr Đurđa Martinović je vodila kurs.

REZERVIŠITE
Posted in Biblioteka, Novosti iz Centra